Aplikace

APLIKACE

Nedílnou součástí podnikových řešení je software, který pomáhá s řízením procesů, usnadňuje  a zrychluje práci zaměstnanců, získává přehled o výkonu a efektivity práce v podniku, automatizuje řadu důležitých procesů a zvyšuje bezpečnost napříč celou společností.

ESCUDO - Business ProcessManager

Aplikace Escudo je  webový nástroj ke sledování a řízení krizových scénářů a havarijních stavů, se kterým dokážete eliminovat chybovost jednotlivých pracovníků.

K používání aplikace Escudo postačí uživateli pouze moderní webový prohlížeč. S touto aplikací lze řešit jak hlavní, tak i pouze podpůrné procesy celé organizace. Aplikace tyto procesy umí nejen spouštět, ale také řešit jejich vzájemný vliv, vyhodnotit situaci a ukončit celý spuštěný proces. Modul vyhodnocování a reportingu agreguje data z provedených metodik. V tomto modulu je možné sledovat četnost výskytu nestandardních událostí a detailní informace o každém kroku spuštěného nebo ukončeného procesu.

Aplikace Escudo je otevřená integraci i s jinými systémy. Výhodné je zejména propojení s monitoringem IT infrastruktury či Facility Managementem. Escudo je určeno především pro top management a řízení organizací.

Co třeba zjistit před nasazením aplikace:

Jako první krok je potřeba provést analytickou část a zjistit, v jakém stavu má zákazník havarijní scénáře vedeny. Dle zákona je třeba mít tyto scénáře, které řeší kritické situace, v tištěné formě. Po dohodě se zákazníkem navrhujeme udělat tzv. Proof of Concept, kdy jeden ze scénářů převedeme do elektronické podoby a názorně ukážeme, jak je možné lehce, rychle a bez následků vyřešit havarijní scénář (požár, potopa, výpadek proudu atp.).

Proof of Concept ukáže, jak efektivně jsou tyto havarijní stavy řešeny a na základě relevantního závěru navrhneme postup k nasazení a spuštění celé aplikace.