Aplikace

APLIKACE

Nedílnou součástí podnikových řešení je software, který pomáhá s řízením procesů, usnadňuje  a zrychluje práci zaměstnanců, získává přehled o výkonu a efektivity práce v podniku, automatizuje řadu důležitých procesů a zvyšuje bezpečnost napříč celou společností.

ESCUDO - Business ProcessManager

Aplikace Escudo je  webový nástroj ke sledování a řízení krizových scénářů a havarijních stavů, se kterým dokážete eliminovat chybovost jednotlivých pracovníků.

K používání aplikace Escudo postačí uživateli pouze moderní webový prohlížeč. S touto aplikací lze řešit jak hlavní, tak i pouze podpůrné procesy celé organizace. Aplikace tyto procesy umí nejen spouštět, ale také řešit jejich vzájemný vliv, vyhodnotit situaci a ukončit celý spuštěný proces. Modul vyhodnocování a reportingu agreguje data z provedených metodik. V tomto modulu je možné sledovat četnost výskytu nestandardních událostí a detailní informace o každém kroku spuštěného nebo ukončeného procesu.

Aplikace Escudo je otevřená integraci i s jinými systémy. Výhodné je zejména propojení s monitoringem IT infrastruktury či Facility Managementem. Escudo je určeno především pro top management a řízení organizací.

Co třeba zjistit před nasazením aplikace:

Jako první krok je potřeba provést analytickou část a zjistit, v jakém stavu má zákazník havarijní scénáře vedeny. Dle zákona je třeba mít tyto scénáře, které řeší kritické situace, v tištěné formě. Po dohodě se zákazníkem navrhujeme udělat tzv. Proof of Concept, kdy jeden ze scénářů převedeme do elektronické podoby a názorně ukážeme, jak je možné lehce, rychle a bez následků vyřešit havarijní scénář (požár, potopa, výpadek proudu atp.).

Proof of Concept ukáže, jak efektivně jsou tyto havarijní stavy řešeny a na základě relevantního závěru navrhneme postup k nasazení a spuštění celé aplikace.

 

Systém Quality KPI’s

Řešení Business Inteligence je aplikace, která na jednom místě zpřístupní přehlednou formou prostřednictvím KPI (Key Performance Indicator) informace o stavu plnění kvalitativních i kvantitativních ukazatelů, které jsou předem definovány pro jednotlivé služby poskytované koncovým zákazníkům.

Top KPIs Report poskytuje podrobné informace o vybraných klíčových službách graficky přehlednou formou s možností zobrazení jednotlivého detailu.

Tento modul je určen především pro rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci vedoucích pracovníků, kteří vyžadují včasné informování o stavu vybraných služeb a jejich kvalitě. Business Inteligence řešení pokrývá služby pro všechny segmenty zákazníků.

Charakteristika systému:

 • Sledování stavu plnění stanovených cílů v oblasti kvality služeb poskytovaných klientem na úrovni pevně definovaných KPI
 • Dostupnost přes standardní WWW prohlížeč i smartphone
 • Specifické funkce pro manažery kvality, střední management i top management společnosti
 • Prezentace dat v potřebném detailu s maximálním využitím grafických prezentačních prvků, jako jsou grafy, trendové indikátory, ciferníkové indikátory, změny podbarvení podle plnění/neplnění daného indikátoru nebo semafory. Možnost exportu vybraných dat ve formátech pdf, xls, html, ppt, rtf jak na vyžádání, tak formou subskripce emailem
 • Možnost vytváření individuálních pohledů na data
 • Využití open source programového vybavení
 • Možnost provozování ve více jazykových mutacích současně
 • Umožňuje pracovat řádově se stovkami metrik s rychlou odezvou systému
 • Zaškoleným pracovníkům dovoluje bez velkého úsilí přidávat/editovat jednotlivé metriky
 • Umí zobrazovat grafy

Tato aplikace je programována v Java jazyce a primárně slouží manažerům kvality pro podporu jejich každodenní práce a vyhodnocení kvality služeb.

 

VORTAL - dynamický nákupní systém

VORTAL je přední světový nákupní systém, díky kterému ušetří úřady a komerční firmy ročně milion eur. Náš systém ulehčuje práci nákupčím, zpřístupňuje data managerům a přináší nové příležitosti dodavatelům.

Vortal umožňuje nákupčím z velkých společností pracovat efektivněji a uspořit náklady na jednotlivých nákupech díky funkcionalitám jako jsou:

 • Centrální databáze dodavatelů
 • E-Sourcing
 • E-Procurement
 • Správa smluv s dodavateli
 • Workflow nákupního a schvalovacího procesu
 • CRM pro dodavatele
 • Reporting
 • Integrace s ERP vč. SAP
 • …a mnoho dalších funkcí

Více o systému se můžete dozvědět na www.vortal.cz  nebo www.nakupnisystem.cz