Bezpečnost

Bezpečnost sítí


Pomáháme zákazníkům zabezpečit komunikační infrastrukturu postupně tak, aby byl síťový provoz monitorován jako celek a bylo možno nejen odhalovat bezpečnostní incidenty, ale také zamezit jejich šíření. Řešení dodávaná v rámci koncepce usnadní práci síťových administrátorů a zajistí zodpovědným IT manažerům informace potřebné pro rozhodování o dalším případném rozvoji provozované infrastruktury.

 

Více informací: Koncept aktivní bezpečnosti sítě

  

Flow monitoring

FlowMon - nasazením monitorovacího nástroje získá zákazník kompletní dohled na sítí a síťovými službami, díky tomu má možnost rychlého a efektivního řešení problémů v síti, může např. odhalit nedostatečný výkon směrovačů nebo na základě z monitoringu získaných informací sledovat dlouhodobé trendy a na základě toho pak plánovat kapacity.

Více informací: FlowMon Monitoring

 

Aplikační Monitoring

FM APM - pomůžeme vám s nasazením monitoringu aplikacíz pohledu jejich uživatelů,a to bez nutnosti instalace agentů či rekonfigurace serverů. Budete pak mít k dispozici podrobné informace o skutečné výkonnosti aplikací a můžete na základě toho činit opatření vedoucí k zvýšení spokojenosti uživatelů aplikací a produktivity jejich práce.

Více informací: APM FlowMon

 

Behaviorální analýza sítě

Díky využití statistik ze síťového provozu budete mít automaticky identifikovány hrozby, zachyceny dosud neidentifikované útoky, incidenty a konfigurační problémy z provozované sítě. Navíc budete moci v krátké době čelit zjištěným hrozbám a předejít tak případným negativním finančním dopadům na vaši organizaci. Systém umožňuje také detekovat jakékoli nežádoucí aktivity uživatelů v síti a případné zneužívání datové sítě.

Více informací: ADS FlowMon monitoring

 

DDoS monitoring a ochrana

Systém je řešením pro detekci a mitigaci útoků typu odepření služby - DoS (DenialofService) nebo DDoS (DistributedDenialofService), a to bez jakýchkoliv změn konfigurace, topologie datové sítě nebo dodatečných investic do síťových komponent.

Více informací: FlowMon DDoSDefender

 

Log Management

Získáte kompletní provozní přehled logů v každé vrstvě používaného ICT prostředí. Přeměníte obrovské objemy systémových dat na integrované a využitelné informace dostupné v jednom centralizovaném místě. Log Management vám umožní prověřit data a korelovat problémy v souvislosti s dostupností služeb napříč všemi úrovněmi využívané informační architektury.

Více informací: Log Management

 

L2 monitoring

AddNet - pomůže zvýšit efektivitu správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Docílení tohoto efektu je dosaženo integrací systému centrální správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS, Radius) a komunikací s aktivními prvky sítě.

Více informací: AddNet

 

Business Visibility Suite

Business Visibility Suite je nástrojem pro okamžitý přehled a vizualizaci síťové komunikace IP zařízení pro rychlé šetření a identifikaci bezpečnostních událostí v infrastruktuře. Pomáhá rovněž porozumět dopadům incidentů na provozované business služby a předcházet bezpečnostním hrozbám.

Více informaci: Business Visibility Suite

  

Ochrana a monitoring koncových stanic a jejich portů

 

SODAT Protection & Analytics - silný softwarový nástroj pro detekci bezpečnostních incidentů a prevenci ztráty informací. Je postaven na využití behaviorální analýzy a strojového učení. Průběžně analyzuje sesbíraná data o chování uživatelů na koncových stanicích. Primárně je určen pro detekci potenciálních hrozeb, a nalezená fakta o činnosti uživatelů dokáže přehledně vizualizovat.

Více informací : Sodat Protection

SODAT Encryption  -  pokročilé softwarové řešení pro skutečně účinnou ochranu vašich citlivých dat. Využívá souborového šifrování pro ochranu dat v místě uložení. Díky propracované centrální správě zajišťuje naprostou kontrolu nad bezpečností dat a tokem informací.

Více informací : Sodat Encryption

 

SecureAnyBox

Jde o šifrované softwarové úložiště pro vaše tajemství - soubory, hesla, certifikáty a kreditní karty a to v enterprise provedení. To znamená, že veškerá práce s daty je plně auditovaná a s plnou podporou práv, rolí, dědičnosti a v neposlední řadě bez zadních vrátek. Architektura SecureAnyBox je postavena tak, aby byl systém odolný proti vnitřnímu i venkovních útokům. Implementaci provádíme zákazníkům na míru a to s ohledem na bezpečnost, nebo vnitrofiremní politiky.

 

Cyber Ark

 Řešení souhrnně označované jako PAM (Privilliged Access Management). Jde o centrální řešení pro bezpečné ukládání a používání privilegovaných účtů s plným právem k vykonávání zásadních změn v systémech. Pomáhá eliminovat používání pevně zapsaných hesel ve zdrojových kódech nebo skriptech, protože ty jsou velice slabým bodem. CyberArk toto řeší stejně jako uživatelské účty. Jméno a heslo je bezpečně uloženo v sejfu a script má v sobě zapsaný proces pro vyzvednutí. Součástí systému je i řešení chránící koncové systémy odebráním vysokých oprávnění z koncových stanic. Zamezuje se zneužití koncové stanice, či spuštění neoprávněného SW.

  

Penetrační testy WI-FI

Na místě ověříme, zda WI-FI síť splňuje bezpečnostní standardy. Testujeme přístupovou odolnost pomocí Phishing s využitím sociálního inženýrství, útok na WPS, odposlech WPA Hash (prolomení WPA2 apod.). V testech Man-in-the-middle tzv. DWall (odpolechutí šifrované komunikace), SSLsplit (útok na certifikáty) nebo útok pomocí falešného web formuláře.

Více infromací: Penetrační testy WI-FI

 

Analytické služby - kybernetická analýza


Využití služeb ověření úrovně stavu organizačních a technických opatření ve vaší společnosti vám přinese kompletní přehled o stavu procesů souvisejících s kybernetickou bezpečností a informace o existenci a úrovni podpory těchto procesů technologiemi.

Bližší informace o kybernetické analýze se dozvíte na stránce   ANALÝZA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

 

GDPR -  General Data Protection Regulation 

Nabízíme pomoc v následujících fázích přípravy a přechodu k GDPR:

  • provedení revize (analýzy) stávajícího stavu zpracování a ochrany osobních údajů.
  • Provedení GAP analýzy a posouzení souladu s GDPR a návrh procesních, technických a organizačních opatření nutných pro zajištění souladu s GDPR.
  • Pomoc při implementaci technických a organizačních opatření.