A. Část identifikační

Obchodní firma: Caleum a.s.
 Sídlo: 140 00 Praha – Nusle, Na Pankráci 1724/129
 IČ: 28351363
 zapsaná ke dni 13. července 2009 ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 18559

 

B. Účetní závěrky

účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 18559

Sbírka listin

 

C. Pozvánky na valné hromady

pozvánku na valnou hromadu naleznete zde

 

D. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu

společnost není součástí koncernu

 

E. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 Sb.

není

 

F. Zpráva o podnikatelské činnosti  společnosti  a o stavu jejího majetku

nezpracovává se

 

G. Výroční zpráva
nezpracovává se

 

H. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

nevyžaduje se

 

I. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 Sb.

není

 

J. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 Sb.

není

 

K. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 Sb.

není

 

L. Informace a dokumenty při přeměně korporací

společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku

 

M. Informace pro akcionáře – změna podoby akcií

Společnost Caleum a.s., se sídlem Praha – Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 14000, IČ 28351363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 18559, oznamuje, že valná hromada uvedené společnosti dne 1.6.2016 schválila změnu podoby akcií společnosti u všech stávajících 2.000 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč znějících na jméno z listinné podoby na zaknihovanou. Současně valná hromada společnosti stanovila, že akcionáři mající listinné akcie na jméno jsou povinni je předložit nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií z listinných na zaknihované představenstvu společnosti.