Servis

Servisní služby

Naši servisní technici jsou připraveni vám implementovat nejen námi dodávané technologie s příslušným dohledem a help-deskem, ale pomohou i s řešením v oblasti software a hardware celé řady význačných výrobců. Nedílnou součástí našich služeb jsou i konzultace a analýzy v celé šíři IT a jejich výstupem je doporučení dalšího rozvoje u zákazníka. Máme velké zkušenosti v poskytování služeb a školení v oblasti státní správy, samosprávy a soukromých společností.

 

Vzdálený dohled (monitoring)

Pro vzdálený dohled nad spravovanými servery a stanicemi využíváme sofistikovaný software, který pomocí agentů (aplikace nainstalovaná na sledovaném zařízení) dokáže monitorovat stav hardware a software monitorovaného zařízení. Získané informace o vzniklých problémech jsou zasílány pomocí emailů případně SMS technikovi, který provede vyhodnocení a určí další postup. Díky tomu jsme schopni v případě závady, změny hardware atd. v krátké době reagovat a provádět patřičné kroky pro nápravu. Tato služba je nabízena v rozsahu 24x7.
Vedle monitoringu obsahuje tento software i nástroje pro vzdálenou správu, což umožňuje (v případě souhlasu zákazníka) vzdálené připojení a řešení možných incidentů bez fyzické přítomnosti technika, pokud to povaha závady umožňuje. Tímto zkracujeme reakční dobu na minimum.

 

Komunikace se zákazníkem (Helpdesk)

Pro řešení komunikace se zákazníkem (Helpdesk) využíváme systém Taskpool. Do tohoto systému jsou zaznamenávány jednotlivé požadavky zástupcem zákazníka případně incidenty zjištěné v rámci monitoringu a profylaxe dodavatelem.
Zadávání jednotlivých požadavků lze provádět přes webové rozhraní nebo pomocí emailových zpráv. V systému je po té evidován záznam o požadavku a jeho řešení.  Zákazník má možnost sledovat historii a plnění jednotlivých požadavků.

 

Pravidelná údržba (profylaxe)

Pomocí pravidelné údržby snižujeme riziko vzniklých problémů u jednotlivých zařízení. Tyto údržby rozdělujeme do dvou skupin:

  • Pravidelná údržba software - V pravidelné údržbě software zajišťujeme aktuálnost vybraného software a firmware u spravovaných zařízení. Standardně sledujeme a udržujeme aktuální stav operačního systému a virových definic antivirového software a to v intervalech nejméně jednou za měsíc. Pokud situace nevyžaduje jinak, je tato služba poskytována vzdáleně.
  • Pravidelná údržba hardware - Pravidelná údržba hardware obsahuje fyzickou kontrolu zařízení technikem u zákazníka, současně se provádí čištění zařízení, pokud to stav zařízení vyžaduje. Tato údržba se standardně provádí jednou čtvrtletně u spravovaného zařízení, pokud není stanoveno jinak.